گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)

گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)

گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)

دسته: کارآموزی

بازدید: 9 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 104 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 74

گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)در 74 صفحه ورد قابل ویرایش
بخش اول : حقوق پایه و فوق العاده های كارمندان

1-1      مقدمه

منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،    فوق العاده ها  مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی می باشد.

1-2      اهداف و مزایای سیستم

1-2-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود :

1- مكانیزه نمودن نحوه محاسبه كلیه پرداختهای كارمندان

2-  ساده بودن روشهای عملیاتی

1-2- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:

1- استفاده از سیستم مكانیزه به منظور تغییر و یا حذف كلیه پردختها

2-  حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امكان

1-3      خلاصه

1-3-الف: خلاصه به طور كلی مجموعه پرداخت به كارمندان ایرانی و كارمندان خارجی كه حقوق آنان به ریال پرداخت می كرد عبارتنداز:

1- حقوق پایه  2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها 4- پاداشها

1-4- روش عملیات:

ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به 2 شكل زیر انجام می گیرد.

-         به طور مكانیزه و خودكار- به طور دستی

پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق كارمندان محتوی كلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد:

-  شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینكه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه كمتر از یك ماه و یا اینكه روزانه بیش از یك ماه باشد.

-   حداكثر پرداخت اعم از اینكه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینكه به صورت مبلغ باشد.

-   شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی كارمند اعم از وضعیت تاهل یا تجرد- وضضعیت رتبه شخصی و چگونگی وضعیت استخدامی و غیره.

1-4-1: روش مكانیزه فوق العاده ها:

ایجاد، حذف و یا هر نوع اصلاح مربوط به هر یك از فوق العاده های تعبیه شده در سیستم با استفاده از اطلاعات پایه ای و ثابت حقوق كارمندان انجام پذیر است.

1-4-2- فوق العاده هایی كه بصورت دستی عمل می گیرند:

به منظور احتساب فوق العاده هائیكه بصورت دستی عمل می گردند از برگ ورودی – كامپیوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده می گرددكه طی آن شماره كارمندی شخصی كه استحقاق دریافت فوق العاده را دارد به كامپیوتر اعلام می گردد.

1-4-3: فوق العاده های ثابت و متغیر:

اصولاً متغیرها از نظر پرداخت 2 صورت دارند:

الف: پرداختهای ثابت   ب: پرداختهای متغیر

فوق العاده های متغیر به طور كلی 2 حالت دارند:

1- فوق العاده هایی كه دارای فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهای كاركرد و یا ساعات كاركرد محاسبه و به كارمند پرداخت می گردند. مانند: فوق العاده نوبتكاری، فوق العاده كار در سكو دریا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه كاری.

2-  فوق العاده هایی كه با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت نشود. مانند: كمك هزینه زایمان، فوق العاده مأموریت

الف: پرداختهای ثابت: پرداختهای ثابت بر آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد كه با توجه به مقررات و شرایط استخدامی كارمند همه ماهه به كارمند پرداخت می شود.

فوق العاده های ثابت ممكن است به طرق ذیل در سیستم ایجاد گردند:

1- در بدو استخدام كارمند و از طریق برگ اقدامات پرسنلی مانند: فوق العاده ها بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی، محرومیت از مطب پزشكان.

فوق العاده های ثابت عمدتاً 2 حالت دارند:

1- درصدی از حقوق پایه را تشكیل میدهند. مانند: بدی آب و هوا و غیره

2-  مبلغی بصورت ثابت پرداخت می شود مانند: كمك هزینه مسكن

ب: پرداختهای متغیر: پرداختهای متغیر به آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد كه با توجه به شرایط كار و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت گردد.1-4-4: فواصل زمانی پرداخت فوق العاده ها

1- سالیانه: فوق العاده هائی ستند كه فقط یكبار در سال قابل پرداخت می باشند. مانند: پاداش نوروزی.

2-  سه ماهه: فوق العاده هایی هستند كه هر سه ماه یكبار پرداخت می شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارك.

3-  ماهیانه: پرداخت اینگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهیانه صورت می گیرد. مانند: فوق العاده بدی آب و هوا

4-  روزانه: فوق العاده هایی كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس روزمحاسبه می شود. مثل: فوق العاده نوبتكاری.   فرمول:

5- ساعتی: فوق العاده هایی كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس ساعت محاسبه می گردد. مانند: فوق العاده غواص. تعداد ساعت * ( بدی آب و هوا+ حقوق پایه*درصد فوق العاده= فرمول1-5- انتقال اطلاعات:

1-5-1 اطلاعات ورودی: منظور از اطلاعات ورودی این است كه به هنگام استخدام كارمند در شركت از آن استفاده می شود. اطلاعات ورودی توسط برگ اعلام پرداخت انجام می گیرد. كه در این برگ تمامی مشخصات فردی شخص و چگونگی دریافت حقوق آن می باشد. برای حذف و یا اصلاح و با تغییر فوق العاده ای ثابت كه به كارمند پرداخت می شود از برگ اعلام پرداخت كارمند ( سند 32- ح) استفاده می شود.

الف) حذف و قطع پرداخت: برای حذف و یا قطع پرداخت فوق العاده ثابت زیر بایستی در سند 32 –ح قید گردد: رمز واحد، شماره شناسایی، تاریخ اجرا: بایستی دقیقاً ذكر شود كه از چه تاریخ كامپیوتر نسبت به قطع پرداخت آن فوق العاده اقدام نماید.

ستون ثابت متغیر بودن مبلغ فوق العاده همواره بایستی 1 نوشته شود.

ملاك محاسبه: اگر فوق العاده مورد نظر درصدی است در ستون ملاك محاسبه بایستی صفر نوشته شود. و ستون مبلغ خالی بماند.

مبلغ: اگر فوق العاده مورد نظر مبلغ دار است در ستون مبلغ بایستی صفر نوشته شود و در نتیجه در ستون ملاك محاسبه رقمی نوشته نمی شود.

ب: تغییر و یا اصلاح نرخ فوق العاده: برای این كار بایستی در سند برگ اعلام پرداخت( 32-ح) اطلاعات زیر نوشته می شود: رمز واحد، شماره شناسایی كارمند، شماره رمز پرداخت می شود مربوطه.

ستون ثابت و متغیر: در مورد فوق العاده ثابت بایستی عدد 1 نوشته شود، تاریخ اجرا، ملاك محاسبه.

در ستون ملاك محاسبه بایستی نرخئ جدید فوق العاده نوشته شود. مثلاً: كارمندی در اصفهان خدمت نموده است و 15 درصد فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی دریافت نموده است. حال به محل دیگری منتقل شده و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی در محل جدید 20 درصد می باشد. در این جا بایستی در ستون ملاك محاسبه نرخ 20 درصد نوشته شود.

1-5-2- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداری اطلاعات

در این بخش به طور دقیق و روشن از نشخصات عمومی مورد نیاز جهت پرداخت یك فوق العاده بیان گردیده است . برای هر یك از فوق العاده ها یك برگ مشخصات پرداخت فوق العاده تهیه شده است.

بدیهی است هر نوع تغییر و اصلاحیه جدید در مورد هر یك از فوق العاده كه می بایستی در برگ مزبور ثبت شود.

مندرجات برگ مشخصات پرداخت فوق العاده به طو رتفكیك عنوان گردیده است.

1- نام فوق العاده  2- علت پرداخت فوق العاده   3- شرایط پرداخت فوق العاده   4- نحوه محاسبه فوق العاده و مبلغ فوق العاده    5- شماره فرم پرداخت  6- مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیاتی .

1-6- ضمایم( حقوق پایه )

1-6-الف: برگ اعلام پرداخت كارمندان: این برگ همان طور كه قبلاً توضیح داده شده كاملاً برای دادن فوق العاده ها به كارمندان تهیه می شود كه این برگ شامل اطلاعاتی مثل: به ترتیب برگ: نوع سند، رمز عمل، رمز واحد، شماره حساب، شماره سند و شرح فقط برای رمز متفرقه : كه این فوق العاده بابت چه كاری پرداخت می شود. كه قسمت پایین این برگ اعلام مشخصات بررسی كننده در حسابداری – تصویب كننده، تأیید كننده، تهیه كننده به ترتیب اسم و امضاهای آن ضروری است.

1-6-ب: برگ مشخصات فوق قالعاده ها : 1- بخش حقوق پایه . این برگ شامل :

-         علت پرداخت: تسلیم نیروی كار كارمندان بابت اشتغال در وزارت نفت

-  شرایط پرداخت: حقوق پایه در قبال تسلیم نیروی كار كارمند بابت اشتغال در شركت پرداخت می شود. و با توجه به ضرورت های عملیاتی و شرایط كار، مطلق است علاوه بر حقوق پایه، فوق العاده و مزایای دیگری پرداخت شود.

-          شماره رمز پرداخت

-   نحوه محاسبه: حقوق پایه هر كارمند با توجه به مدارج تحصیلی، سوابق خدمت و سایر مقررات و قوانین از طرف امور اداری تعیین می شود.

-          حقوق پایه مشمول كسور مالیات و پس انداز بازنشستگی می باشد.

-          نوع فوق العاده مثلاً ثابت

1-6-فوق العاده بدی آب و هوا

علت پرداخت: اشتغال كارمندان در مناطقی كه طبق تقسیم بندیها و مقررات جاری شركت مناطق گرمسیر شناخته می شوند.

شرایط پرداخت: این فوق العاده به كارمنددانی كه محل دائمی اشتغال آنها در یكی از مناطق گرمسیر كشور می باشد قابل پرداخت است.

شماره رمز پرداخت: 102 می باشد.

نحوه محاسبه: معادل 25درصد حقوق پایه .

فوق العاده فوق مشمول كسور پس انداز و بازنشستگی یا بیمه می باشد.

نوع فوق العاده : ثابت.

 فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

نحوه محاسبه: این گونه فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی با توجه به جداولی كه در آن نام شهرستان و شماره شهرستان و درصد حقوق پایه پرداخت می گردد.

اینگونه فوق العاده ها به منظور جبران ناراحتی های ناشی از خدمت در نقاط دور از مراكز این فوق العاده در نظر گرفته می شود و به كارمندانی كه خارج از تهران اشتغال دارند پرداخت می گردد.

حال به دیگر فوق العاده هایی می پردازیم كه امكان توضیح بیشتر وجود ندارد و همچنین نحوه محاسبه فوق العاده آنها.

محرومیت از مطب

دور ی از خانواده اقماری

نحوه محاسبه: معادل 15 درصد ( حقوق پایه + بدی آب و هوا ) برای تمامی ماه این فوق العاده در زمان مرخصی سالیانه ومرخصی استعلاجی قابل پرداخت می باشد و مشمول كسر كالیات و حق بیمه می باشد. و نوع این فوق العاده ثابت می باشد.تاریخ : در قسمت بالای صوت حساب تاریخ ماه و سال مربوطه درج می شود .

-شماره رمز بانك – شماره رمز پرداخت / كسور .

-مأخذ : به منظور اطلاع و آگاهی از اینكه هر یك از اقلام پرداخت كسور از طریق چه منبعی و  طی چه شماره سندی وارد سیستم گردیده است .  از شماره مأخذ استفاده می گردد .

شرح : در صورتحساب حوق كارمندان یك ستون جهت شرح كلیه اقلام بدهكاری و بستانكاری كارمند  در نظر گرفته شده است.

بدهكار / بستانكار : كلیه مبالغی كه به كارمند سطحی یكماه پرداخت : (بستانكار) و كلیه مبالغی كه می بایستی  از حقوق ناخالص كارمند در طی یكماه كسر گردد در ستون (بدهكار) عكس خواهد شد .

-  جمع ستونها : در صوتحساب ماهانه هر كارمند جمع ستون كسور ، ستون پرداختها به طور جداگانه نشان داده خواهد شد .

-  جمع ستونها : در صورتحساب ماهانه هر كارمند جمع ستون كسور و ستون پرداختها به طور جداگانه نشان داده خواهد شد .

-  مانده صورتحساب : این مانده بر حسب مورد می تواند بدهكار و یا بستانكار باشد . مانده مزبور از ما به متفاوت جمع ستون اقلام بدهكار و بستانكار حاصل می گردد كه می تواند دارای حالات سه گانه ذیل باشد .

1-چنانچه جمع ستون بدهكار كمتر از جمع ستون بستانكار باشد در این صورت مانده حاصله خالص قابل پرداخت به كارمند را در آن ماه نشان می دهد .

2-چنانچه جمع ستون بدهكار بیشتر از جمع ستون بستانكار باشد در این صورت مانده حاصله خالص بدهی كارمند را در پایان ماه نشان می دهد .

3- چنانچه جمع ستون بدهكار  با جمع ستون بستانكار با هم برابر باشد صورتحساب كارمند در آن ماه چگودنه مانده را نشان نخواهد داد . بعبارت دیگر كارمند در آن ماه بخصوص نه مبلغی طلبكار و نه مبلغی بدهكار می باشد .

تذكر : چنانچه مانده صورتحساب یك كارمند در پایان یكماه بصورت بستانكار باشد مبلغ خالص قابل پرداخت به كارمند یا در لیست بانكی و یا در لیست نقدی گروه بانكی 99 منعكس می گردد .

چنانچه مانده صورتحساب یك كارمند در پایان یك ماه بصورتحساب ماه بعد كارمند تحت عنوان مانده  از ماه قبل منعكس می گردد و در ستون بدهكار صورتحساب كارمند نشان داده خواهد شد.

-صورت كسور بازنشستگی و پس انداز (سهم كارمند و كارفرما) و كسور :

اقساط وام ضروری كارمندان : این گزارش بصورت خودكار در پایان هر ماه بوسیله كامپیوتر در 4 نسخه تهیه می گردد كه امور صندوقهای بازنشستگی و پس انداز ، امور اداری و حسابداریهای حقوق جهت اقدامات و مراجعات بعدی  از آن استفاده خواهند كرد . گزارش فوق الذكر حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:

1-بازنشستگی سم كارمند .

2-بازنشستگی سهم كارفرما

3-پس انداز سهم كارمند

4-پس انداز سهم كارمند

5-اقساط پرداختی كارمندان در مقابل وام پس انداز .

گزارش صورت مالیات بر در آمد حقوق كارمندان :

 گزارش فوق حاوی اطلاعات مربوط به احوال مشخصیه كارمند ، حقوق  و در آمد مستمر و غیر مستمر و مالسات كسر شده مربوط به ماه جاری همچنین حقوق و درآمد مستمر و غیر مستمر و مالیات كسر شده تا كنون می باشد كه صرفاً توسط كامپیوتر تهیه و در اختیار حسابداریهای حقوق قرار می گیرد . گزارش مزبور به منظور ارسال به ادارات امور اقتصادی و دارائی مناطق مربوطه تهیه می گردد . گزارش صورت و حقوق پرداختی و مالیات بر درآمد حقوق بر حسب شركت / واحد (كارفرما) شماره شناسایی و نام خانوادگی و نام هر یك از كارمندان تهیه می گردد گزارش فوق شامل :

1-عنوان گزارش

2-متن گزارش

شامل ، شماره كارمندی – نام و نام خانوادگی – شماره گذرنامه / شناسنامه – حقوق و درآمد مستمر این ماه -  درآمد غیرمستمر این ماه – حقوق و درآمد مستمر تا كنون – در آمد غیر مستمر تا كنون – مالیات كسر شده تا كنون – تعداد روز .

3-جمع ستونهای منابع .

گزارش صورت حق بیمه سازمان تامین – كارمندان قرار دادی / پیمانی :

گزارش مزبورحاوی اطلاعات مربوط به احوال شخصیه كارمند، در آمد مشمول كسر حق بیمه ماه جاری، 7 درصد حق بیمه سهم كارمند و 20 درصد حق بیمه سهم كارفرما می باشد كه همه ماهه توسط كامپیوتر تهیه و در اختیار حسابداریهای   حقوق قرار می گیرد. گزارش فوق بر حسب واحد و شماره شناسایی تهیه می گرددو متشكل است  از:

1- عنوان گزارش 2- متن گزارش شامل: شماره شناسایی كارمند – نام نام خانوادگی – شماره شناسایی – عمل صدور – درآمد مشمول كسر حق بیمه- 7- درصد حق بیمه سهم كارمند 2- درصد حق بیمه سهم كارفرما  3- جمع ستونهای مربوط به درآمد مشمول كسر حق بیمه ، 7 درصد حق بیمیه سهم مارمند و 20 درصد حق بیمه سهم كارفرما.

حسابداری حقوق:

مقدمه: منظور از تهیه و تدوین این فصل بررسی، چگونگی ثبت و منظور نمودن كلیه پر داختها و كسور مربوط به حقوق كارمندان در حسابهای متعلقه در پایان هر ماه خواهد بودو به منظور اعمال كنترلهای لازم در ثبت حسابهای كلیه پرداختها و كسور از حسابهای كنترل استفاده گردیده است. با استفاده از پرونده پارامتر حقوق كارمندان تخصیص اقلام پرداخت و كسور به حسابهای مربوطه هر ماهه انجام می پذیرد. ثبت ارقام حسابداری حقوق در این سیستم همه ماهه بطور پیوسته پس از انجام عملیات محاسبات حقوق و فوق العاده ها و كسور در دفاتر مالی صورت می گیرد.اهداف و مزایا:

الف اهداف: تخصیص پرداختها و كسور حسابهای مربوطه بطور خودكار و بنا به ضرورت با توجه به: 1- تأمین تسهیلات مورد نیاز و ایجاد زمینه مناسب در نحوه تخصیص حسابها و تهیه گزارشات 2- بررسی،تجدید نظر و ایجاد تسهیلات بمنظور تهیه و نگهداری شماره و رمزهای پرداخت، برداشت و شماره حسابهای كنترل در سیستم پارامتر حقوق كارمندان.

ب مزایا: بمنظور كارائی بیشتر سیستم و هماهنگی آن با اهداف آتی سعی گردیده است پرونده پارامتر حقوق كارمندان تا حد امكان با روش ساده تهیه گردد كه در آن شرایط به روز آوری پارامتر مقدور باشد. هر نوع تغییری در جهت كابرد بیشتر پارامتر توسط كارمندان امكان پذیر خواهد بود كه بدین صورت اتلاف وقت تا سرحد ممكن صرفه جویی گردیده است.

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی) , گزارش کاراموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه , مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی) , کاراموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه , مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی) , کارورزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه , مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی) , دانلود گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی