الف-مشخصات-متقاضیان

محصولاتی که دارای عبارت 'الف-مشخصات-متقاضیان' هستند

فرم خام طرح کسب و کار

ب مشخصات محل اجرای طرح • استان • شهرستان • بخش • ابعاد ومساحت محل اجرای طرح • نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار فاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی نوع راه و جاده مربوطه امکانات تامین مواد و لوازم در محل امکانات تأمین نیروی کار ماهر در منطقه

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی